YouTube Statistics of "Ciranda Cirandinha - DVD Galinha Pintadinha 3 - OFICIAL" Video

Last update: 6/2/2020 9:47:07 AM GMT


views total: 278,712,659
likes total: 588,459
comments total: 1,451

dislikes total: 339,158


views today: 235,030
views in the last 7 days: 1,730,234
views in the last 30 days: 7,220,212

likes today: 1,375
likes for last 7 days: 9,900
likes for last 30 days: 40,385

comments today: 0
comments for last 7 days: 0
comments for last 30 days: -1

dislikes today: 760
dislikes for last 7 days: 5,820
dislikes for last 30 days: 24,979
More rated videos:

Xem Đi Xem Lại Cả 1000 Lần Mà Vẫn Không Thể Nhịn Được Cười - Phần 15 | Phim Hài (1493-th place), The Rolling Stones - Paint It, Black (Official Lyric Video) (1494-th place), 42 HOLY GRAIL HACKS THAT WILL SAVE YOU A FORTUNE (1495-th place)